28.09.2016 16:00

Продължават огледите на обновените улици и тротоари във Велико Търново

Във Велико Търново продължават огледите на обновените през последната година улици и тротоари. В присъствието на специалисти от общинската дирекция „Строителство и устройство на територията” служители на фирмата изпълнител на проекта се запознаха с констатираните частични неизправности, които са с обща площ едва 13 квадратни метра от общо 20 000 кв. м. обновена общинска инфраструктура. Набелязани бяха конкретни мерки и още през следващите дни щетите ще бъдат отстранени за сметка на изпълнителя, както предвиждат гаранционните условия.
Проверката е възложена от кмета на община Велико Търново Даниел Панов. Огледите започнаха от булевардите „България” и „Никола Габровски”, където има засегната тротоарна площ около две шахти, и продължават по улиците „Стоян Коледаров”, „Драган Цончев”, „Васил Златарски”, „Венета Ботева”, „Тодор Иванов”, „Димитър Буйнозов”, „Стоян Михайловски”.
Установено бе, че липсата на отделни павета от тротоарни участъци и на градински бордюри е причинена главно от хулигански прояви. По ул. „Стоян Коледаров” е констатирано хлътване на малка част от асфалтовата тротоарна настилка заради неуплътнена основа.

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.