28.09.2016 15:30

Монтираха защитна конструкция, върху която ще бъде изграден покривът над Шишмановата баня

Монтираха защитна конструкция, върху която ще бъде изграден покрив над зидовете на Шишмановата баня във Велико Търново. Дейността е част от проекта за консервация, реставрация и експониране на недвижимата културна ценност, която се намира в квартал „Асенов”, в непосредствена близост до храмовете „Св. Св. Петър и Павел” и „Св. Иван Рилски”.
Срокът за реализация на всички дейности е до 30 април 2017 г., а финансиране в размер на 725 000 лева Община Велико Търново осигури по мерките на Европейското икономическо пространство.
Проектът „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие“ започна с укрепване на западните зидове на Шишмановата баня. Консервационната намеса се изразява в моделирано надграждане на останалите стени, възстановяване на пилоните от хипокаустната система до действителната им височина, на полуцилиндричното покритие на северното помещение и на същинския под. Като основа се ползват запазените останки и наблюденията по време на археологическите проучвания. Предвидено е монтирането на ограда между паметника на културата и улицата, както и изграждане на стабилна покривна конструкция, гарантираща защита на оригинала. Теренът около Шишмановата баня също ще бъде облагороден.
С оглед постигане на изискването за подобряване на ситуацията на ромите се предвижда да бъдат включени трайно безработни лица с непрекъсната регистрация в Бюрото по труда. Ревитализацията на обекта се предвижда да бъде постигната чрез организиране на Фестивал на ромската култура и провеждане на „открити“ уроци по история. Реализирането на проекта ще доведе както до реставриране на недвижима културна ценност, така и до нейното последващо социализиране.

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.