03.10.2016 13:30

Загасен е пожар, възникнал в следствие самозапалване на старото сметище

Приключва запръстяването на този терен

В неделя след обяд по подаден сигнал и след разпореждане на кмета на Община Велико Търново Даниел Панов е задействан план за спешни мерки по потушаване на пожар, възникнал на терена на старото сметище. Самозапалването е предизвикано от самозапалване на отделящият се при гниене на органичните отпадъци газ метан.
При създадена много добра организация под оперативното ръководство на заместник-кмета на общината проф. Георги Камарашев 4 пожарни коли, 20 пожарникари и водоноска от НВУ “Васил Левски“ потушават възникналият пожар.
Операцията по потушаването е продължила до свечеряване. След това с оглед гарантиране сигурността и безопасността на всички участващи в гасенето, то е организирано чрез обливането на самозапалилият се участък от 2 дежурни противопожарни коли, с цел да не се разрасне пожара. С разведеляването днес започна запръстяването на терена на старото сметище.
Междувременно от специализираните органи са правени контролни измервания на въздуха в три точки на територията на Велико Търново и околностите: в район на Света гора, до СОУ „Емилия Станев“ и в село Присово, поради преобладаващи ветрове, които са носили димът в тази посока. Резултата от анализа на взетите проби показват, че показателите са в норма.
Запръстяването на терена продължава и се очаква да приключи в рамките на деня.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.