10.01.2017 15:00

Подобряват организацията при просветляването на терените край енергийната мрежа в община Велико Търново

Организацията на дейностите по просветляване на терените край енергийната мрежа в община Велико Търново, както и последващите разчистване и транспортиране на клоните, ще бъде подобрена. Това стана ясно след работна среща между заместник-кмета на старопрестолния град проф. Георги Камарашев, кметове и кметски наместници на селища от общината и представители на дружеството „Енерго Про”. Информация за мерките, които ще бъдат предприемани, ще бъде изпращана до общинската администрация и съответните местни управници поне седмица преди прилагането им. Това ще позволи създаването на график за работа по населените места и оптимизиране на дейностите.
По време на срещата проф. Георги Камарашев подчерта, че екипите на „Енерго Про” са се справили бързо с авариите по време на обилния снеговалеж в края на миналата седмица. Въпреки сериозната обстановка повредите по мрежите и съоръженията в 18 населени места, както и в няколко части на Велико Търново, са били отстранени своевременно.
Кметовете и кметските наместници също изразиха удовлетвореност от адекватната реакция по време на авариите. Те поискаха просветляването на районите около енергийната мрежа и съоръжения в населените места да бъде предварително съгласувано с тях и да се работи в синхрон при почистването. Всички дейности в общински площи, включително и за депонирането на растителната маса и възможностите за предоставянето й на хората в населените места, ще бъдат координирани и с общинското предприятие „Горско стопанство”.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.