02.02.2017 14:00

720 000 лева получават притежателите на лихвоточки

Компенсации в общ размер на близо 720 000 лева получават притежателите на лихвоточки в община Велико Търново. Средствата бяха осигурени в края на миналата година след издадени две постановления на доскорошното правителство.
Първият транш бе в размер на 507 962,44 лева, а вторият – за 210 651,44 лева. Паричните постъпления са отредени за компенсации на общо 98 жители на Велико Търново и населените места от общината, които имат натрупани лихвоточки в жилищноспестовните си влогове, закупили са жилище или са започнали да строят дом.
70 от внесените заявки вече са удовлетворени и правоимащите са получили средствата си. Останалите 28 искания са в процес на обработка.
Средствата за компенсации на притежателите на лихвоточки с адресни регистрации в общината са осигурени от републиканския бюджет по сметките на Компенсаторния фонд. По изготвените списъци на правоимащите Община Велико Търново изготви платежните нареждания за парични преводи към притежателите.

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.