05.04.2017 15:30

Велико Търново получи висока оценка за устойчиво градско развитие

Велико Търново получи висока оценка за устойчиво градско развитие по време на конференцията „Tech City” – поглед в бъдещето, организирана от Портала на българските общини “Кмета.БГ”. Кметът на старата столица Даниел Панов бе отличен с грамота за усилията, които полага заедно с екипа си за просперитета на града и непрекъснатото подобряване на условията за живеене, бизнес, образование, култура и туризъм, социални дейности и здравеопазване.
Близо 110 милиона лева са привлечени в старата столица по финансовите механизми на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Средствата са инвестирани в градската, спортната, социалната, образователната и здравната инфраструктура. Заместник-кметът проф. Георги Камарашев, който получи отличието, представи пред аудиторията обновяването на всички паркове във Велико Търново, превръщането на хълма „Света гора” в общоградска зона за спорт, отдих и екотуризъм, закупуването на медицинска апаратура от последно поколения за Комплексния онкологичен център, изграждането на съвременната Регионална система за управление на твърди битови отпадъци.
Проф. Камарашев запозна участниците във форума с одобрената от Управляващия орган на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 инвестиционна програма, предвиждаща инвестиции за 43 милиона лева в градската среда, иновации в градския транспорт и управление на трафика, развитие на образователната и социална инфраструктура и пр.
Конференцията „Tech city – Поглед в бъдещето“ предложи иновативни решения за българските общини. Форумът събра представители на местната власт, кметове, шефове на общински съвети, главни архитекти и високотехнологични компании. Обсъдени бяха добри практики от реализирани международни проекти, представени бяха иновации за подобряване на градския живот.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.