24.04.2017 13:00

С нова социална услуга Общностният център за деца и родители подпомага равния старт в училище

С нова социална услуга Общностният център за деца и родители, който функционира във Велико Търново повече от половин година, ще подпомогне равния старт на малчуганите в училище. През лятото на тази и следващата година педагог и медиатор ще помагат на децата от целевите групи да са добре подготвени за първи клас, ще се грижат и за мотивацията на родителите. За малките великотърновци ще бъде осигурена здравословна подкрепителна закуска. Капацитетът на допълнителната услуга е 15 деца за всеки месец.
Създаването на „Общностен център за деца и родители Царевград” стана възможно чрез одобрен проект на Община Велико Търново, получил финансиране по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Безвъзмездно осигурените средства за изпълнение на дейностите са в размер на 653 401, 29 лева, а продължителността ще е до края на октомври 2018 г.
Екип от 28 специалисти предоставя интегрирани услуги за малчугани на възраст от 0 до 7 години, както и за техните родители. 32 са децата, които към настоящия момент получават всестранна подкрепа. С тях се работи както в сградата на бившия пионерски дом, където е базиран „Общностен център Царевград”, така и по домовете. Част от услугите са: "Ранна интервенция на уврежданията"; "Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”; „Формиране и развитие на родителски умения”; "Семейно консултиране и подкрепа”. До момента са проведени 186 семейни беседи, както 29 групови работи с родители и деца, в които са обхванати общо 260 човека.
301 малки великотърновци от целевите групи са посетили педиатър, а още 306 малчугани са били прегледани от стоматолог. Това бе осигурено чрез мярката "Здравна консултация за деца”, също част от дейностите по проекта. В услугата "Семеен център за деца от 0 до 3 години” до момента 14 деца и техните родители са получили подкрепа. Дневният престой на най-малките, заниманията и включеният обяд са безплатни.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.