25.04.2017 15:00

Велико Търново е успешен модел за разширяване на правната помощ за гражданите

Днес в община Велико Търново се проведе среща на Националното бюро за правна помощ с представители на съдилища и прокуратури от Великотърновски апелативен район, представители на МВР и адвокатски колегии.
На срещата, чиято цел беше представяне на напредъка в областта на дигитализирането на правната помощ за граждани и улесняването на достъпа до правна помощ присъства и кмета на Община Велико Търново господин Даниел Панов.
При откриването на срещата Председателката на Великотърновска адвокатска колегия, адвокат Веселка Коева приветства всички участници и изрази задоволство от активното участие и заинтересованост към темата.
Тя припомни, че в края на месец януари, тази година са влезли в сила изменения в Закона за правната помощ, които улесняват достъп на гражданите до тях и изграждат Национална база данни, която улеснява кореспонденцията между институциите и пести време.
Председателят на Националното бюро за правна помощ Елена Чернева благодари на кмета Даниел Панов не само за организацията на форума, но и за ангажираността му с усилията за подобряване и разширяване на достъпа за граждани до правна помощ. Та припомни, че преди 2 години именно Велико Търново е била пилотна община в усилията за създаването на електронен регистър, който улеснява и разширява възможността за правна помощ за гражданите и пести време и подпомага работата на институциите.
Даниел Панов се обърна към участниците във форума с думите: “Радвам се , че за пореден път пилотен проект, който започваме във Велико Търново става успешен модел за подобряване на услуга за гражданите в национален мащаб, подобрява институционалното взаимодействие и повишава ефективността  в работата на институциите.
Като Председател на УС на НСОРБ поемам ангажимент заедно с колегите, кметове на общини да презентираме дигитализирането на процеса за улесняване на достъпа до правна помощ за гражданите във всички общини в страната.
Ще настоявам УС на НСОРБ да подпомогне създаването на Информационни центрове за прана помощ за да бъдем още по-адекватни и успешни в усилията да предоставяме навременни и качествени услуги на гражданите.
Искам да изкажа своята благодарност към Великотърновска адвокатска колегия за тяхната сърцата и ентусиазирана работа за да бъдем още по-полезни на всички граждани имащи необходимост от правна помощ“, каза в приветвието си към участниците във форума Даниел Панов.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.