24.10.2012 15:35

Във връзка с разпространяването в една от социалните мрежи на невярна информация за възпрепятстване възможността на децата да спортуват в парковете

Във връзка с разпространяването в една от социалните мрежи на невярна информация за възпрепятстване възможността на децата да спортуват в парковете на града Кметът на Община Велико Търново Даниел Панов заявява следното:

-до момента в Община Велико Търново не е постъпвало официално искане за развиване на регламентирана дейност по предоставяне под наем на ролери за карането им от деца в парковете;

-през първата година от мандата си съм дал достатъчно доказателства за това, че категорично подкрепям и ще подкрепям, насърчавам и ще насърчавам всички нормативно регламентирани форми на спортуване;

-не подкрепям и няма да подкрепя организации, които нерегламентирано събират такси от децата, срещу правото и възможността им да спортуват;

-ще предприема всички необходими мерки за опазване на настилките и всички съоръжения в ремонтираните паркове на Велико Търново;

-призовавам всички, които искат да предоставят възможност на децата ни да спортуват да го правят, като работят съвместно с общината и спортните клубове за да постигнем най- добрият резултат за децата на Община Велико Търново

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.