20.09.2017 12:00

Избрани са изпълнители за няколко позиции по проекта за нова градска среда в Старо Търново

Избрани са изпълнители за няколко позиции по големия проект на Община Велико Търново за пълно обновяване на Стария град и част от жилищните квартали. Това съобщиха заместник-кметът проф. Георги Камарашев и директорите на дирекции „Проекти и програми“ и „Строителство и устройство на територията“ - Мариела Цонева и Динко Кечев. Подписан е вече и договорът за строителен надзор. Още през настоящия строителен сезон ще стартира подготовката на строително-монтажните работи и самите дейности.
Проектът „Привлекателна и съхранена автентична градска среда в град Велико Търново“ е сред най-мащабните, включени в одобрената Инвестиционна програма на Община Велико Търново по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Общата стойност на инвестиционното намерение възлиза на повече от 10 милиона лева с ДДС. Около 8 милиона лева ще бъдат вложени в старинната част на града.
С реализацията кметът Даниел Панов и екипът му целят Старо Търново да стане още по-красиво и привлекателно за туристите, с достъпна и съвременна инфраструктура, подобряваща допълнително условията за местните жители и за бизнеса. Вторият акцент е поставен върху подобряването на градската среда в жилищните райони, като фокусът пада върху квартал „Чолаковци“ и пешеходната връзка с квартал „Бузлуджа“.
За оптималното провеждане на строителните работи проектът е разделен на общо шест обособени позиции. За четирите от тях, които обхващат над 36 улици и площадни пространства в старата градска част, вече са избрани изпълнители. Сред включените дейности са подмяна и обновяване на уличните настилки, тротоарите, пешеходните алеи, стълбищата, елементите на градското обзавеждане /парапети, пейки, кошчета за смет/, озеленяване, монтаж на енергоспестяващо улично осветление. Автентичната калдъръмена настилка в квартал „Варуша“ ще бъде запазена в нейната цялост.
Обособена позиция №3 включва следните обекти: ул. „Независимост“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Велчо Джамджията“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Читалищна“, ул. „Михаил Кефалов“, ул. „Георги Сава Раковски“, площад „Самоводски пазар“. В тази част е и обновяването на изгледните площадки на ул. „Стефан Стамболов“. Инвестицията ще бъде в размер на повече от 1,5 милиона лева без ДДС. Избраният изпълнител е Обединение „Мистрал – Енел“.
Обособена позиция № 4 предвижда обновяване на следните улици „Генерал Гурко“, „Колю Фичето“, „10-ти февруари“, „Пролет“, „Митрополит Панарет Рашев“,  „Александър Добринов“, „Ефрем Попхристов“, „Д-р Алберт Лонг“, „Максим Райкович“, „Тунел“, „Шейново“, „Силвестър Пенов“. Изпълнител на дейностите ще е Консорциум „Геоплан инфраструктура“ , а стойността им – около 1,4 милиона лева без ДДС.
Обособена позиция № 5 обхваща следните обекти ул. „Крайбрежна“, ул. „Йордан Инджето“, ул. „Христо Ив. Войводата“, ул. „Петър Богданов“, ул. „Киро Тулешков“, ул. „8-ма дружина“, ул. „Цани Гинчев“. Строителните дейности ще бъдат извършени от „ВТ Инженеринг“ ООД, а вложените средства ще бъдат близо 1,5 милиона лева без ДДС.
По обособена позиция № 6 ще бъдат реконструирани улиците „Капитан Дядо Никола“, „Драгоман“, „Медникарска“, „Кирил и Методий“, „Поборническа“, „П. Р.  Славейков“, „Георги Мамарчев“, „Поп Матей Преображенски“, „Въстаническа“. Изпълнител е „Скорпион Инвестстрой ЕООД“, а инвестицията е в размер на повече от 1,9 милиона лева без ДДС.
„Избраните изпълнители са сериозни фирми, с доказан опит в реализацията на европейски проекти и строителни дейности, обхващащи градската среда“, коментира Мариела Цонева.
Прогнозите за реализацията на проектите по Инвестиционната програма по първата приоритетна ос по ОП „Региони в растеж“ сочат, че до края на първото полугодие на 2018 г. ще бъдат усвоени най-малко 8 милиона лева - 20% от финансовия ресурс, възлизащ общо на 43,5 милиона лева.

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.