09.11.2012 16:30

Среща - дискусия по проект „Разработване на стратегия за бранд „България”

Проект „Разработване на стратегия за бранд „България”, продуктови и регионални брандове и въвеждане на интегриран бранд мениджмънт”

Уважаеми колеги,

От името на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и по повод разработването на стратегия за бранд „България”, имаме удоволствието да Ви поканим на информационна среща, която ще се състои на:

12 ноември 2012 г., понеделник, от 10:30 ч., в "Интерхотел Велико Търново", гр. Велико Търново, ул. „Александър Пенчев” №2

         По време на срещата ще бъдат представени резултатите от маркетингови проучвания за възприятията и познатостта на България като туристическа дестинация и нагласите на потребителите спрямо местните туристически продукти. В допълнение ще бъдат представени и стратегическите насоки за предстоящото разработване на бранд „България”, както и добри практики при брандирането на дестинации. 

На събитието ще вземе участие и Заместник-министър Иво Маринов. Разчитаме на Вашето присъствие и вярваме, че срещата ще бъде интересна и полезна за Вас.

Реализирането на дейностите по организиране на срещата е възложено на „Обединение за бранд България”, избрано за изпълнител, чрез открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

         За допълнителна информация и потвърждение на присъствието, моля свържете се с г-н Александрос Цицос, тел. (02) 434 07 87, мобилен 0896 786 754, факс (02) 434 07 25, и-мейл: a.tsitsos@publicis-consultants.bg, изпълнител по договор № BG161PO001/3.3-01/2008/001-8-0-017/10.08.2012 г. между МИЕТ и  „Обединение за бранд България”.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.