21.03.2012 11:57

Четири училища и една детска градина ще бъдат ремонтирани с цел подобряване на енергийната ефективност

Договорът по проекта „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации” ще бъде подписан от кмета Даниел Панов на 28 март в МРРБ, съобщиха от общинската пресслужба.

3 683 119 лв. е стойността на проекта. От тях 760 716 лв. са собствени средства на общината. Дейностите по проекта се финансират по схема на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. СОУ „Вела Благоева”, СОУ „Владимир Комаров” и ЦДГ „Първи юни” във Велико Търново, ОУ „Христо Ботев” в Ресен и ОУ „Христо Смирненски” във Водолей са учебните заведения, които ще се ремонтират в срок до две години.

Енергийната ефективност в сградите ще бъде постигната чрез саниране и смяна на дограмата, изграждане, преустройство и модернизация на отоплителните инсталации, ремонт на топлопреносната и електрическата мрежа, монтиране на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници.

1125 ученици от І до ХІІ клас и 235 подрастващи в детските градини се обучават в училищните сгради, обект на проекта.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.