05.12.2012 13:34

В село Балван благодариха на кмета на общината за това, че за пръв път от 22 години в селото е положен нов асфалт

Кметът Радослав Христов направи кратък отчет за състоянието на селото и за направеното през първата година от мандата. 64 715 .лв. е бюджетът на село Балван.

Извършено е почистване на канавки, отводнявaне на пътните настилки на няколко места в селото, ремонт на подлеза на главният път. 3 000 лв. са вложени за довършване на детска площадка, поставена е и ударопоглъщаща обезопасителна настилка. 11 000 лв. са инвестирани в ремонт на улици и пътища.

 За пръв път от 22 години в Балван е полаган нов асфалт.

Закупен е нов храсторез. С 8 000 лв. е ремонтиран покрив, направен е дренаж и ремонт на помещения в Дом за стари хора. С 2 000 лв е направен ремонт в Център за настаняване на деца. 6 000 лв. са за ремонт на покривите на детската градина и училището. Ремонтирани са олтарът и част от сводовете в църквата по проект, спечелен пред дирекция „Вероизповедания”.

Беше отчетена много добра съвместна работа с полицейските органи. В селото няма противообществени прояви. Полицейският участък работи много добре и в партньорство с кметството и с гражданските организации.

Балван е едно от първите населени места с видеонаблюдение, но оборудването има необходимост от подмяна и ремонти, защото вече е амортизирано.

Основен проблем на селото е изграждането на мръсен канал. Около половината село е с изграден такъв канал, който е строен преди десетилетия и до момента не е узаконен. Директорката на училището попита как могат да кандидатстват за средства за ремонт на спортната площадка в селото.

Кметът на Община Велико Търново – г-н Даниел Панов, заяви, че направеното в селото не е малко и се вижда, че е в добър вид, има реализирани важни значими социални проекти. След 2014 г. и влизането в програмата за развитие на селските райони, населени места от общината ще имат възможност да кандидатстват, дотогава може да се търсят възможности за частични ремонти и поддръжка с помощта на спонсори.

От името на Пенсионерски клуб беше отправено искане за оборудване на клуба защото функционира от 1976 г. и оборудването не е подменяно.. Има два любителски състава, които имат необходимост от средства за транспорт и участие в прояви. Кметът припомни, че в селото е единственият клуб в общината, на който са отпуснати 30 000 лв. за значим ремонт на помещението.

Преди години в селото е построена шахта, която може да поеме мръсната вода на над 150 домакинства, но съоръжението не е довършено. Кметът на общината изиска наличната документация, за да провери как може да се довърши реализирането на проекта.

Поставен беше въпросът дали може да се възстановят стари местни водоизточници. Кметът на общината заяви, че това е въпрос на приоритети, ако решат през следващата година, могат да кандидатстват по „Местни инициативи” за финансирането на такъв проект.

От жителите на селото беше изказана благодарност за много доброто почистване и поддържане на гробищния парк. Гражданите потвърдиха много доброто взаимодействие със служителите в полицейския участък на селото. Отношението към хората е добро и се реагира бързо и адекватно на всички подадени сигнали.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.