05.12.2012 14:20

Започна реализирането на проект за почистване коритата на реките Янтра и Веселина

Успешно приключи процедурата за кандидатстване по проект пред междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане  към Министерски съвет, както и по процедура за обществена поръчка, за определяне изпълнителите на предвидените, планирани и одобрени дейности. В рамките на проекта четири обекта на територията на общината ще бъдат почистени, за да бъдат осигурени сигурността и безопасността на гражданите и тяхното имущество на рискови участъци от реките Янтра и Веселина.

„Осигуряване проводимост на речните легла на р. Янтра – в критични участъци в гр. Велико Търново и с. Пушево, и на р. Веселина в с. Нацовци”

 Срок за изпълнение :  31.12.2012г.

  Обща стойност на проекта :  382 951 лв.

„Местност „Сини вир” - 300 метра преди и след моста на кв.Чолаковци”

Стойност:  50 977, 23 без ДДС

Видове работи:

 • Изсичане на храсти и млада гора – 1 800  кв.м.
 • Превоз на храсти до 500м.
 • Отсичане на дървета с  височина над 20м.
 • Изкореняване на единични дървета ръчно
 • Ръчно натоварване и извозване на изсечени дървета
 • Почистване наноси с натоварване – 1200 куб.м.
 • Превоз земни почви със самосвал – 1 440 куб.м.

400м преди и 600м след Асенов мост на път III

Видове работи:

 • Изсичане на храсти и млада гора – 3 000 кв.м.
 • Превоз на храсти до 500м.
 • Отсичане на дървета с  височина над 20м.
 • Изкореняване на единични дървета ръчно
 • Ръчно натоварване и извозване на изсечени дървета
 • Почистване  наноси с натоварване – 3 500 куб.м.
 • Превоз земни почви със самосвал – 4 200 куб.м.

Стойност: 126 464, 44 без ДДС

Участък от 500 м в района на "Килифаревски манастир"  и с. Нацовци

Видове работи:

 • Изсичане на храсти и млада гора – 1 800 кв.м.
 • Превоз на храсти до 500 м.
 • Отсичане на дървета с  височина над 20м.
 • Изкореняване на единични дървета ръчно
 • Ръчно натоварване и извозване на изсечени дървета
 • Почистване наноси с натоварване – 2 500 куб.м.
 • Превоз земни почви със самосвал – 3 000 куб.м.

      Стойност: 95 543, 53 без ДДС

Село Пушево – 250 м. преди и 300 м. след моста на река Янтра

Стойност: 109 966 лв.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.