03.04.2012 12:23

Три центъра за настаняване от семеен тип ще бъдат построени във Велико Търново

36 деца с увреждания на възраст от 3 до 18 години ще живеят в три центъра за настаняване от семеен тип във Велико Търново. Те ще бъдат изградени по проект на Оперативната програма “Регионално развитие”, който Община Велико Търново ще реализира до края на следващата година.

Две от къщите ще са в двора на дома за възрастни хора ”Венета Ботева” в квартал “Бузлуджа”, а едната ще е в квартал “Кольо Фичето“. Дейностите са на стойност 2 125 616 лева.Всички средства по проекта представляват безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие.

“Целта на проекта е чрез изграждане на трите центъра да се подобри качеството на живот на деца, лишени от биологична родителска грижа, които трайно са изведени от домове за деца и младежи с увреждания. Това ще допринесе за пълноценната им интеграция в обществена среда с изградена социална инфраструктура.”, коментира зам.-кметът на община Велико Търново Снежана Данева. Tя уточни още, че социалната услуга ще бъде устойчива и ще продължи да се предлага като делегирана след приключване на дейностите по проекта. Според изискванията три месеца преди това децата и младежите вече трябва да са настанени в трите центъра от семеен тип. Очаква се тяхното строителство да започне до шест месеца, като преди това ще се избере най-подходящият изпълнител на строителните работи.

Кои ще са обитателите на центровете от семеен тип ще решава специална комисия. 36-те деца ще са от цялата страна. По още две могат да бъдат настанени във всеки дом, ако са били обект на домашно насилие или трафик. Децата ще живеят най-много по две в стая, всяка със санитарен възел, а в общ вестибюл и кухня ще прекарват свободното си време според своите желания и ще участват в приготвянето на храната си.

Изграждането на трите центъра от семеен тип е част от националната стратегия за деинституционализация на социалните структури за деца в риск. В момента у нас има 24 домове за деца, лишени от родителски грижи и 74 домове за деца с увреждания.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.