17.12.2012 13:57

Кметът на общината инициира работна среща за решаване на проблеми с електрозахранването в населените места

  Кметът Даниел Панов инициира среща за решаване на проблемите с електрозахранването в населените места. На срещата присъстваха 19 кметове и кметски наместници от Община Велико Търново, които по време на общите събрания поставиха въпроси, свързани с проблеми по доставката на електричество и нивата на напрежение в мрежата.

Проблемите по населените места произлизат най-често от прекъсвания на електрозахранването, много провиснали проводници по трасето, непостоянно напрежение, ненавременно отстраняване на паднали дървета и клони по проводниците и проблеми с трафопостовете. Като цяло кметовете по населените места изразяват задоволство от работата на техническите екипи по места, но проблемите възникват с неподновяването и неподдържането на съоръженията и трасетата.

От електроразпределителното дружество заявиха, че необходимостта от регистриране на национален телефон за приемане на сигнали би спомогнал значително за по - бързата и ефективна намеса на техническите екипи. За по - добрата  и навременна информираност  при планови  спирания на тока и други дейности, присъстващите размениха актуалните си контакти с оглед по - бързото съдействие помежду си.

За в бъдеще кметовете по населени места  ще бъдат информирани за одобрената инвестиционна програма на дружеството за следваща година, за да бъдат информирани какво предстои за техните населени места.

От компанията, захранваща населените места обещаха, че ще направят проверки по провисналите и разхлабени мрежи, просеките под далекопроводите ще бъдат направени от фирмата, без наемане на външни подизпълнители, а чистенето на клони ще се извършва съвместно от фирмата и работници от кметствата и наместничествата, за да може да се почисти добре.

Предстоят изграждания на  нови трафопостове в Община Велико Търново, както е в района на с. Габровци, където  след построяването на трафопост са били решени проблемите на две от махалите,  също така ще  се прехвърлят мощности към станцията в Дълга лъка, която е модернизирана и в момента работи на 50 % от капацитета си.

На срещата с кметовете от електроразпределителното дружество заявиха, че проблемите са много и най - големите аварии възникват най - вече с далекопроводите, свързани със съоръжения, към които компанията няма отношение и е трудно да ги регулира, както е случая с 64 км трасе Шемшево - Пушево.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.