29.11.2018 18:00

Община Велико Търново изиска непрекъснати измервания на чистотата на въздуха край кварталите „Бузлуджа“ и „Чолаковци“

Община Велико Търново предприе поредица от мерки за гарантиране на чистотата на въздуха в района на кварталите в старопрестолния град, разположени близо до Южната промишлена зона. Действията са както във връзка с инвестиционно предложение от „Кроношпан“ за увеличаване на производствения капацитет, така и с политиката за подобряване на чистотата на въздуха. Общинската администрация е поискала от Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/ поставянето на автоматичен пункт за контрол на качеството на атмосферния въздух, който да бъде в района на площадката на предприятието. Именно този орган стартира в края на миналата година процедура по издаване на комплексно разрешително на компанията.
По-рано през настоящата година заявлението на инвеститора бе публикувано на сайта на Община Велико Търново за мнения, становища и предложения от заинтересовани лица. За този период в общинска администрация не са постъпвали забележки и възражения по представената документация. В рамките на тази процедурата Община Велико Търново направи искането за разполагане на автоматичен пункт за непрекъснат мониторинг на изпусканите емисии, чрез който да бъде осъществяван контрол на качеството на атмосферния въздух. Към днешна дата се очаква Агенцията за околна среда да издаде комплексното разрешително.
На два пъти през последните две години Община Велико Търново се произнася с отрицателни становища по доклада за въздействие върху околната среда на инвестиционното намерение, който бе разглеждан от РИОСВ – В. Търново. В становищата си общинската администрация е изискала намаляване и постигане на минимални стойности на вредните емисии, както и поставяне  на системи за непрекъснат мониторинг на всички изпускащи устройства.
През миналата година Общинска администрация изисква от РИОСВ допълнително, паралелно замерване за показателите за качество на атмосферния въздух в района на квартал „Чолаковци“, което бе извършено от мобилна станция към регионална лаборатория Русе. Данните са публично достъпни на интернет страницата на общината: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/opazvane-na-okolnata-sreda/vazduh/aktualno/. Резултатите, измерени в пункта на РИОСВ, са публикувани на страницата на РИОСВ – В. Търново и са достъпни през сайта на общината: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/opazvane-na-okolnata-sreda/vazduh/informaciya/.
Според показателите, през 2017 спрямо 2016 година намалява броят на дните през годината, в които е отчетено превишаване на средната дневна норма за фини прахови частици, като за миналата година подобни случаи е имало в 44 от 365 дни и всички са били отчетени през есенно-зимния сезон.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.