21.12.2018 12:00

Във Велико Търново: Намаляват данъчните ставки за мощност на автомобилите, понижава се налогът на 7073 превозни средства

Собствениците на 7073 автомобила, регистрирани във Велико Търново и общината, ще плащат по-нисък данък МПС спрямо настоящето облагане. Голяма част от тези автомобили са произведени в периода 2003-2007 година и се отнасят към масовия клас, но притежават категория Евро 3 или Евро 4.
При по-новите автомобили, произведени след 2008 година и притежаващи категории Евро 5, Евро 6 и EEV, намалението на данъка ще е между 20 и 60%.
При МПС с по-нисък данък най-голям е делът на тези, за които ще се дължи с между 50 и 100 лева по-малко на година – 1688 автомобила, или над 23%. 13,2% от собствениците ще плащат с между 20 и 25 лева по-малко на година.
Това предвижда новата методика на изчисляване на данъка върху моторните превозни средства в община Велико Търново, съобразена с приетите законодателните изменения. Понижени ще бъдат ставките за мощност /киловати/ за всички групи автомобили, като при три от шест класа ще бъде използвано минималното според закона облагане.
Цифрите слагат край на спекулата, че собствениците на по-стари автомобили ще плащат драстично по-висок данък. Реално, за 60% от всички регистрирани автомобили данъкът или намалява, или се запазва, или ако има увеличение – е символично.
При 6767 автомобила, основно произведени в периода 2002-2005 година, стойността на данъка не се променя, или е с до 5 лева на година по-висока– 40 стотинки на месец. Това се отнася или за превозни средства, които са основно с категория Евро 2.
При около 3500 автомобила, които също са сред по-старите, увеличението на данъка ще е с между 5 и 10 лева на година, а при още толкова – между 10 и 15 лева на година /между 0,83 стотинки и 1,25 лева на месеца/. Тези групи автомобили са около 30% от всички регистрирани.
Обобщено – при 95,3% от тези автомобили, чиито данък ще расте, това увеличение ще е с между 0 и 15 лева на година.
Едва 4,7% са превозните средства, при които данъкът ще се покачи с повече от 15 лева и определящи критерии тук са както възрастта, така и мощността. Дори това поскъпване обаче няма да надхвърли 30%.
Новата методика бе подробно представена на пресконференция от заместник-кмета на Велико Търново Снежана Данева-Иванова и директорите на дирекциите „Местни данъци и такси“ и „Бюджет и финанси“ – Вежен Пенев и Мариан Маринов. Избраният вариант е между 21 различни разработки и бе съгласуван и приет от представителите на всички политически групи в Общинския съвет. Още днес методиката ще бъде публикувана на интернет страницата на Община Велико Търново, а предстои решение за нея да вземе местният парламент.
С разработения вариант Община Велико Търново търси баланс между мощност на автомобилите, възраст и екологична категория на колата – трите компонента, които законодателят определя за изчисляване на налога. Намерен е баланс между социална поносимост, намаляването на данъка за по-новите МПС и увеличаването му за по-старите и замърсяващи.
По тази методика вече ще се определя местният данък и за лекотоварните автомобили до 3.5 тона, с които реално се извършат дейности, свързани с бизнеса. Ще бъде сложен край на практиката много собственици на скъпи джипове, седани, спортни или луксозни коли, а дори и семейни модели, да ги декларират като товарни и да си спестяват данък МПС, като досега облагането на тези автомобили бе по 13 лева на започнат тон.
Методиката е така съставена, че запазва и общите годишни постъпления от данък върху превозните средства в общинския бюджет.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.