09.01.2013 09:06

Местните данъци и такси остават непроменени през 2013 година

През 2013 година размерът на всички местни данъци и такси остава като миналогодишният. За всички имоти данъка е в размер на 2,5% върху данъчната оценка на имота. Такса битови отпадъци за жилищните имоти е 1,3% върху данъчната оценка на имота, а за нежилищните имоти е 6% върху данъчната оценка на имота. Запазват се без изменение и данъците върху моторните превозни средства.

Запазват се облекченията за такса битови отпадъци на учебните заведения, като за училищата тя е в размер на 10% от полагаемия годишен размер, а за ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" таксата е в размер на 30% от полагаемия годишен размер.

Запазва се и отстъпката от 5% при данъка върху недвижимите имоти и 10% при такса битови отпадъци, за тези лица, които са заплатили пълния размер на задълженията си в периода от 1 март до 30 април.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.