18.09.2019 08:00

Община Велико Търново кани обществеността на кръгла маса относно мерките за подобряване на чистотата на въздуха по програма Life+

Община Велико Търново инициира кръгла маса, дискусия и обществени консултации относно реализацията на първия по рода си за България интегриран проект за подобряване на качеството на въздуха. Една от основните мерки, които инвестиционното намерение на София, Велико Търново, Бургас, Монтана, Русе и Стара Загора предвижда, е подмяна на старите печки на домакинствата и поетапното им преминаване от отопление на дърва и въглища към алтернативни източници, щадящи околната среда.

Конкретно за Старата столица проектът „Българските общини работят заедно за подобряването на качеството на атмосферния въздих“ предвижда поетапната смяна на 70 печки в пилотната фаза на проекта и още 478 стари отоплителни уреди в основната фаза. Финансирането е осигурено по програма Life+ на Европейската комисия.

Всички въпроси, свързани с условията за участие в Схемата за преход към алтернативни форми на управление, проведеното социологическо проучване, териториалния обхват на проекта, необходимите документи и заявления, както и сроковете им за подаване, ще бъдат обсъдени на кръглата маса. Тя ще се състои на 20 септември /петък/ от 11,00 ч. в Нова зала на Община Велико Търново.

Поканата за кръгла маса и обществени консултации е публикувана в сайта на Община Велико Търново, на адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/ecity/public-discussions/document/35/.

Проектът на Схемата с всички приложени документи за обществените консултации е публикуван на сайта на общината, в раздел „Околна среда“ на адрес https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/opazvane-na-okolnata-sreda/proekt-blgarskite-obshini-rabotyat-zaedno-za-podobryavane-kachestvo-vazduh-life/

Като част от процеса, Общинска администрация очаква граждани, институции и други заинтересовани страни да представят мнения и предложения по проекта на Схемата и публикуваните документи най-късно до 18 септември на email: lifeipcleanair@veliko-tanovo.bg или в деловодството на общината.

Проектът „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух“ ще бъде реализиран в периода от 2019 до 2024 година.

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.