22.11.2019 12:00

150 експерти от общините обсъдиха във Велико Търново новата роля на местната власт в сферата на социалните услуги

Актуалните теми в сферата на социалните услуги и здравеопазването е тема на третата Национална среща на общинските експерти, чиито компетенции са в тези две сфери. Домакин на тридневния форум бе Велико Търново, а участниците бяха над 150 и пристигнаха от цяла България.
Срещата бе открита от заместник-кмета на Старата столица Снежана Данева-Иванова и директора на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ Росица Димитрова. Висока бе оценката за Община Велико Търново за интегрирания подход и за комплекса от социални услуги н – 30 на финансиране от държавата, 14 от които – за деца, и над 54 на общинска издръжка.
В дискусионните панели се включиха изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ Силвия Георгиева, заместник-министрите на труда и социалната политика Лазар Лазаров и Зорница Русинова, представители на институции, организации, сдружения, НПО, народни представители и др.
Една от водещите теми засегна новите роли на общинските съвети и кметовете при реализирането на реформата в сферата на социалните услуги. Така например, през новия мандат общинските съветници ще носят отговорността за местната политика в областта на социалните услуги, ще определят тези, финансирани от общинския бюджет, броя на техните потребители, размера на средствата, на таксите и пр. Общините ще извършват анализ както на потребностите на населението, така и оценка на качеството и ефективността на предоставяната подкрепа. Други от отговорностите на местната власт ще са свързани с организацията, начина и ефективността на управление на пакета от социални услуги.
Обсъдени бяха и нормативните промени в системата на здравеопазването и механизмите за подобряване на взаимодействието между институциите.
Разчетите на правителството за Бюджет 2020 предвиждат увеличаване на средствата за социални услуги както за сега действащите стандарти, така и за ръст на заплатите.
Организатори на форума бяха НСОРБ и неговото дружество „НСОРБ – Актив“ ЕООД.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.