04.02.2020 14:00

Даниел Панов: Икономическо развитие на Северен централен район е приоритет за всички общини

Велико Търново домакинства обучение на кметове и общински съветници от пет области

Икономическото развитие на Северен централен район и привличането на големи инвеститори е водещ приоритет за всички общини, които попадат в обхвата му. Това заяви кметът на Велико Търново и председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините Даниел Панов в приветствието си към представители на местната власт от пет области – Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра. Форумът събра кметове, председатели на общински съвети и общински съветници от 36 общини, а организатор е НСОРБ.
В приветствието си Даниел Панов подчерта, че един от най-важните принципи и механизми в работата през мандата 2019-2023 ще е сътрудничеството между общините. Това важи както за разработването и реализацията на проектите с европейско финансиране, така и за осигуряването на все по-качествени публични услуги за хората, посочи Панов.
По думите му, НСОРБ е една от най-трайните форми на сътрудничество между общините и вече 23 години организацията е изразител на позицията на местните власти във всички процеси на преговори, създаване на стратегически документи и в хода на разработване на нормативни актове. НСОРБ е представител на местната власт и в международните отношения. Панов обърна внимание на своите колеги на ефективната работа на УС на Сдружението по конкретни общински казуси. По редица въпроси, провокирани от практиката на общините, членовете на УС на НСОРБ се ангажират и лично за разговори с отговорните министри. Практиката за работа в контактни групи между НСОРБ и компетентните институции ще бъде развита и в новия мандат, увери той.
Лектори по време на двудневното обучение са кметове и председатели на общински съвети с натрупан сериозен административен опит. Основните теми, които са предмет на осъждане, са свързани с правомощията на местната власт, предизвикателствата и приоритетите в настоящия мандат, първите задачи, пред които се изправят органите на местната власт и важността на ефективното взаимодействие между кмета и общинския съвет. В първите модули на обучението бяха засегнати теми за градоустройство и градско планиране, инвестиции в градска среда, благоустройство и опазване на околната среда, комунални услуги, развитие на културата и туризма. Обсъдени бяха и законодателните промени, позволяващи на общините да създават собствени пакети от мерки за привличане на инвеститори: съкратено и индивидуално административно обслужване, специален ред за предоставяне на общински терени и др.
Възможностите, които предоставя НСОРБ за административно изграждане и развитие на българските общини, формите на подкрепа, които организацията предоставя, също ще бъдат представени в рамките на обучението.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.