05.02.2020 15:30

Велико Търново, Варна и Русе в общ клъстер в новата европейска програма за развитие на регионите

Варна, Велико Търново и Русе ще бъдат обединени в общ клъстер в програмния период 2021-2027 година на новата европейска програма за развитие на регионите. Трите града са оценени като най-големи центрове и генератори на растеж. Те ще разполагат с общ бюджет, по който ще могат да структурират и реализират своите проекти. Велико Търново, Варна и Русе ще могат да привличат и по-малки общини за реализиране на проекти и постигане на развитие на ниво територия, а не в границите на едно населено място.

Клъстерът „Велико Търново – Варна – Русе“ ще е част и от група на 10 български града, които ще разполагат с по-висок финансов ресурс за градско развитие.

Новите момент обяви в старопрестолния град заместник-министърът на регионалното развитие Деница Николова пред кмета Даниел Панов и негови колеги в местната власт от 36 общини в Северен централен район. Старата столица бе домакин на голям форум, организиран от Националното сдружение на общините, в който участваха кметове, председатели на общински съвети и общински съветници от пет области – В. Търново, Русе, Габрово, Силистра и Разград.

В новия програмен период усилията ще бъдат фокусирани именно върху развитие на територии, а не по сектори. Това ще позволи на всяка една община да има достъп до европейско финансиране. Общините ще кандидатстват чрез групи помежду си, а също с други институции, висши и бизнес училища, НПО, икономически субекти. Насърчавани ще бъдат проекти, които генерират приходи и добавена стойност, които спомагат за икономически и социален растеж и по-добра свързаност.

Градове като Велико Търново вече ще могат да привличат европейски средства и за инфраструктура и благоустройство на малките населени места край общинските центрове. Клъстерът „Велико Търново – Варна – Русе“ ще е част и от група на 10 български града, които

Заместник-министър Деница Николова каза още, че бюджетът на бъдещата програма за развитие на регионите ще е малко по-висок от настоящия по актуалната ОП „Региони в растеж“, който е малко над 3 млрд. лева. Към момента в процес на изпълнение са 500 проекта, 90% от бюджета на национално ниво е договорен, а 61% от средствата вече са разплатени.

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.