24.03.2020 16:00

Заедно в битката срещу COVID-19: Община Велико Търново обяви сметка за дарения

Набират се също предпазни средства

Община Велико Търново обявява дарителска сметка в подкрепа на мерките срещу разпространението на вирусното заболяване COVID-19.
Граждани и фирми, които имат готовност и желание за парични дарения, могат да ги преведат на следната сметка:
ОБЩИНСКА БАНКА АД,
BG 43 SOMB 9130 84 24761244.
Код за дарения от страната - 44 51 00, BIC код: SOMBВGSF.
Код за дарения от чужбина – 44 52 00, BIC код: SOMBВGSF.
Целевото предназначение на средствата е за закупуване на предпазни средства, апарати, консумативи и препарати.
Община Велико Търново приема и дарения под формата на натура – дезинфектанти, защитни средства – маски, шлемове, костюми и др. Те ще бъдат предоставени на болничните и здравните заведения, на социалните центрове и услуги и др.
В края на миналата седмица дарители осигуриха 48 защитни костюма, а със съдействието на кмета Даниел Панов те бяха предоставени на Областната болница „Д-р Стефан Черкезов“. Очаква се доставката на още 50 броя специални облекла. Великотърновската фирма „Аглика“ дари 10 защитни костюма на Общинската белодробна болница „Д-р Трейман“.
Три фирми от Велико Търново са в процес на договаряне за закупуване на три респираторни апарата.
Кметът Даниел Панов и Община Велико Търново благодарят на дарителите. „Заедно и с обединени усилия ще се справим“, подчерта Панов.

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.