03.08.2020 11:00

Във Велико Търново стартира регионална програма за заетост

За девета поредна година Община Велико Търново реализира регионална програма за заетост. Инструментът е насочен към осигуряване на заетост на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ безработни лица от приоритетни групи на трудовия пазар – младежи до 29 г., хора над 50-годишна възраст, лица с ниско образование и липса на квалификация, продължително безработни, хора с увреждания и др.
Регионалната програма за заетост, разработена от Общината, е включена в съответните планове на областно и национално ниво, одобрени от Министерството на труда и социалната политика.
Считано от 3 август, на територията на община Велико Търново са разкрити 5 работни места за длъжността „Общ работник“ в следните населени места – Дебелец, Килифарево, с. Ресен, с. Водолей и с. Самоводене. На наетите лица по програмата е осигурена заетост за срок от 4 месеца, с възнаграждение в размер на минималната работна заплата.
Назначените служители са ангажирани в извършване на общественополезни дейности – комунално-битово обслужване, хигиенизиране на обществени пространства, почистване от отпадъци, облагородяване на общински градини и паркове, поддръжка на тревни площи и обществената инфраструктура.
Финансирането по програмата е осигурено от държавния бюджет.
Понастоящем по програми и проекти за заетост на Община Велико Търново до края на 2020-а година е осигурена работа на общо 56 души, както следва:
  •     по проект „Обучения и заетост за младите хора“, Компонент II – 5 лица;
  •     по проект „Обучения и заетост“, Компонент II – 49 лица;
  •     по Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ – 1 лице;
  •     по Национална програма „Активиране на неактивни лица“ – 1 младежки медиатор.

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.