10.08.2021 11:00

Обучение за Преброяване 2021 ще се проведе във Велико Търново в края на месеца

Определени са всички преброители и контрольори, ангажирани с провеждането на Преброяване 2021. В тази връзка Община Велико Търново и НСИ съобщават, че списъкът с одобрените лица, които ще извършват дейностите на територията на старата столица и населените места от общината, е публикуван на официалния общински сайт:
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/prebroyavane-2021/spisk-na-odobrenite-prebroiteli-i-kontrolori-za-prebroyavane-2021/.
Всеки от преброителите и контрольорите ще премине обучение. То ще се проведе на 30 и 31 август, 1 и 2 септември. На всеки лично ще бъдат съобщени датата и часът за обучаване.
Преброяването на населението и жилищния фонд е най-мащабното статистическо изследване в България, което се провежда веднъж на 10 години и обхваща всички хора, живеещи постоянно на територията на страната. Възоснова на данните се определя ресурсът за обществените политики за десетилетие напред.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.