14.01.2022 14:00

Община Велико Търново избира изпълнител за доставка на новите пелетни камини и котли за домакинствата

Община Велико Търново е процес на избор на изпълнител за доставка на новите пелетни камини и пелетни котли, които ще бъдат монтирани в домакинствата, одобрени по Основната фаза на проекта „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух.
Процедурата по Закона за обществените поръчки е в ход, предстои разглеждане и оценка на документите на фирмата, подала документи за участие. Следващата стъпка е подписване на договор за изпълнение и доставка на отоплителните уреди.
Относно доставката на газови котли Община Велико Търново уведомява класираните домакинства, че ще бъде обявена нова процедура за фирма-доставчик на отоплителните уреди. Заради тенденцията за бърз и постоянен ръст на цените на метала и консумативите, необходими за производството на котлите, ще бъде обявена нова процедура по ЗОП с индексирана стойност за новите отоплителни уреди, а разликата ще бъде поета със средства, осигурени от общината.
Всички отоплителни уреди, които класираните граждани получават за домакинствата си, са безплатни, заедно с монтажа. Същото важи и за демонтажа на старите печки на дърва и въглища.
Общинска администрация благодари на всички над 350 великотърновци, които са активни участници в проекта в двете му фази. Желанието и готовността на гражданите да сменят старите си замърсяващи печки е важен фактор в политиките на Община Велико Търново за по-чист въздух и околна среда.
Цялата информация и необходимите документи са достъпни на следния адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/opazvane-na-okolnata-sreda/proekt-blgarskite-obshini-rabotyat-zaedno-za-podobryavane-kachestvo-vazduh-life/
Интегрираният проект се реализира по Програма LIFE на ЕС и обединява усилията на общините Столична, Велико Търново, Бургас, Стара Загора, Русе и Монтана, заедно с НПО Клуб „Икономика“ 2000.

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.