16.05.2022 14:00

Официална церемония за проект "Разширение на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“

Проектът се изпълнява с комбинирано финансиране, като част от средствата са безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, а останалите се осигуряват като заемни средства от „Регионален фонд за градско развитие” АД – Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България” /ФГР Север/, част от ОПРР 2014-2020 и собствен финансов принос на бенефициента.
Събитието ще се проведе на 18.05.2022 г., на площадката пред югозападния вход на Мултимедиен посетителски център, гр. Велико Търново, с начален час: 11.30 ч.
Основната цел на проекта е разширяване на съществуващия Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ с използването на двата етажа, разположени над съществуващия център, като по този начин ще се повиши въздействието от предлаганата туристическа атракция - уникална по своя характер.
С реализирането на предвидените проектни дейности ще се постигнат конкретни резултати в няколко области:
  • Ще бъде променено предназначението на административните и обслужващи помещения към Регионален исторически музей (РИМ) в експозиционни площи и обслужващи помещения, за нуждите на предвиденото разширяване.
  • Визуализиране живота на различните социални слоеве във Второто българско царство, техните нрави, обичаи, бит и одежди. С помощта на съвременната аудио – визуална техника, по-пълно ще се възприеме богатата история на града от този период, неговата царственост, войнска слава и духовна мощ. Интериорът ще е разнообразен от богато декорирани фигури, с множество архитектурни детайли, атрибути и аксесоари, подходящо осветление и озвучаване на отделните елементи и композиции.
Реализирането на проекта ще отговори на завишените нужди на посетителите на града и ММПЦ в частност, чийто брой се очаква да се увеличи значително след изпълнение на заложените дейности, предвид увеличения обхват и площ на центъра. Чрез проекта ще се подобрят условията за достъп до културния живот на града.

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.