12.10.2022 14:00

Прием на документи за заемане на длъжности по проект "Центрове за дългосрочна грижа - новите социални услуги в Община Велико Търново"

Във връзка с реализация на дейностите по изпълнение на сключения между Община Велико Търново и Министерство на труда и социалната политика, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.090 - Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги за изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.090-0019-C01 "Центрове за дългосрочна грижа - новите социални услуги в Община Велико Търново", Община Велико Търново в качеството си на бенефициент обявява, че от 12.10.2022 г. до 31.10.2022 г. включително, се приемат документи от кандидати за заемане на длъжностите в предоставяните услуги по проект "Центрове за дългосрочна грижа - новите социални услуги в Община Велико Търново".
Повече информация за процедурата може да намерите на тази страница.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.