14.05.2013 16:00

Даниел Панов получи актуална информация за работа по проекта на автомагистрала „Хемус”

   Във връзка с проведените разговори с министър-председател Марин Райков, кметът на Община Велико Търново Даниел Панов е получил писмо от изпълнителния директор на Национална компания стратегически инфраструктурни проекти. В писмото кмета е информиран, че подготовката на проекта за автомагистрала „Хемус” ще бъде финансирана по Оперативна програма „Транспорт” 2007 - 2013 г., а строителството е предвидено през следващия програмен период 2014 - 2020 г.
В момента НКСИП финализира тръжна процедура  за „Подготовка на проектни проучвания за доизграждане на автомагистрала „Хемус”. Направените до момента предпроектни проучвания от периода 1992 - 1993 г. и от 2001 г. са неактуални поради сериозни промени, настъпили в България след приемането в ЕС. Въз основа на транспортния модел  от Генералния план за транспорта в България през 2011 г. е направена нова прогноза на трафика за АМ ”Хемус”.
За окончателен избор на вариант за реализация на АМ „Хемус” ще бъде извършено следното:
-актуализиране на прогнозата за трафика и ако е необходимо изготвянето на нова прогноза за нови варианти
-актуализиране на анализите и изготвяне на нови анализи. Сравнение на вариантите чрез мултикритериен анализ, който включва технически, икономически и екологични параметри
-изготвяне на детайлен финансово - икономически анализ, определяне на основните показатели за финансова възвращаемост и устойчивост на проекта
-изготвяне на цялостен нов доклад по ОВОС и оценка на съвместимост
В процеса на сравнение на вариантите ще се проведат срещи с общините, през които преминава трасето на проекта.
Ще се изготвят нови карти с трасето на територията на всяка община. Ще бъдат отразени направените коментари от техническо и нормативно естество, въз основа, на които ще се направят съответни корекции в документацията.
„Велико Търново е сред най-важните културни и икономически центрове, които чрез АМ „Хемус” ще получат качествено нови връзки, както с останалата част на страната, така и с международни коридори. Изборът на аргументирано в исторически, технически и социален план проектно решение за финансиране и изграждане на автомагистралата ще се съобрази във възможно най-голяма степен с нуждите на Велико Търново и региона” - завършва писмото на инж. Асен Антов, изпълнителен директор на НКСИП.

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.