07.05.2012 16:02

Великотърновски екоексперти бяха на работна среща в Румъния

 

Прилагането на модерния подход за контрол на големите промишлени предприятия в България и Румъния съгласно директивите за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването обсъдиха експерти на РИОСВ – Велико Търново и Националната служба за екологична охрана на Румъния на тридневно работно посещение в  румънския град Констанца. Проведена бе и съвместна инспекция на  фирма „Ромпетрол“ като обект с издадено комплексно разрешително. 

„Установено бе, че подходът за прилагане на транспонираните европейски директиви за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването в България и Румъния е различен, съобразно условията и факторите в двете държави. Предстои изработване на съвместна процедура за инспекция на предприятия, работещи с комплексни разрешителни”, коментира Милка Асенова – връзки с обществеността на екоинспекцията във Велико Търново. В края на месец юни тя ще бъде домакин на съвместна работна среща и проверка на обект по Директивата Севезо за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях.

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.