28.06.2013 12:20

Временна организация и безопасност на движението

   Във връзка с “Изграждане на водопровод и канализация на   централна градска част град Велико Търново”, по проект “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново” по Оперативна програма “Околна среда 2007 - 2013г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния  фонд на Европейската общност”, на 29 юнисъбота, ще настъпи следната временна промяна в организация на движението:

В периода от 19:30ч.  до 23:00ч., ще бъде затворен за движение участъкa от улица  "Васил Левски" от студентски стол № 2  до сградата на общината.

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.