22.07.2013 10:11

Ганчо Карабаджаков представи кандидатурата на Велико Търново за Европейска столица на културата в Бергамо

   Заместник-кмета на Община Велико Търново Ганчо Карабаджаков участва в международна конференция, организирана в град Бергамо, Италия. По покана и за сметка на домакините заместник-кмета на Старата столица имаше възможността да представи кандидатурата на града за Европейска столица на културата. В конференцията в Бергамо са взели участие всички български градове-кандидати, с изключение на Варна.
Господин Крабаджаков е имал възможността лично да се убеди, че кандидатурата на Вeлико Търново се подготвя в правилната посока,  в синхрон с европейските тенденции и по модел, сходен с този на италианските партньори.
Той е имал възможността да се убеди в правилността на концепцията, чиято основа е културно историческото наследство, но акцент е съвременното и модерно изкуство, симбиозата и синтеза между историята, съвременността и модерните тенденции в изкуствата. Друго потвърждение на правилната посока на разработваната концепция е систематичното усилие да се привличат широки обществени среди и всички творци, включването на екологичните аспекти, красотата на градските и крайградски зони, деконцентрацията на културните продукти и процеси. Коментирана е възможността битовата култура и храна също да бъдат разглеждани като важни елементи на съвкупността от елементи, формиращи културата.
Заместник-кмета на Община Велико Търново е имал възможността да представи кандидатурата за Европейска столица на културата през 2019 година. Той е запознал участниците в конференцията със слогана на кандидатурата на Велико Търново „Творим Щастие”. Концепцията, формулираща възможности гражданите да се почустват щастливи чрез създаване и съпреживяване на култура е била оценена по достойнство от домакините и гостите на събитието. Слогана и концепцията са били оценени, като отговарящи на водещите европейски тенденции в областта на културата и културните иновации.

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.