05.09.2013 11:30

Оповестяване на събитие по проект “СПРИ и се прегледай”

   Имаме удоволствието да Ви поканим на събитие по проект "СПРИ и се прегледай" (Национална кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания) на Министерство на здравеопазването, което ще се проведе на 10 септември, от 10:30 часа до 12:30 часа пред Община Велико Търново.
Проектът цели въвеждане на модел за ранна диагностика на онкологичните заболявания и по-специално рак на маточната шийка, рак на гърдата и рак на дебелото и правото черво. Ранното откриване позволява по-лесно справяне с проблема и подобряване качеството на живот. До края на годината по проект "СПРИ и се прегледай" ще бъдат изпратени 400 000 покани до здрави хора, които не проявяват симптоми на заболяването, но попадат в рисковите възрастови групи (25-60 г. за рак на маточната шийка, 50-69 г. за рак на гърдата и над 50 г. за рак на дебелото и правото черво).
На срещата ще бъдат представени презентация  по проект "СПРИ и се прегледай", образователен филм и видеоклипове. Ще имате възможност да отправите въпросите си към специалист в областта на скрининга, както и към представители на Регионална здравна инспекция - Велико Търново, която администрира проект "СПРИ и се прегледай" на регионално ниво.
Заповядайте, за да можем с общи усилия да допринесем за по-доброто здраве на всички ни! Заедно можем да ограничим тежкото бреме на онкологичните заболявания. Събитието се организира от Министерство на здравеопазването в изпълнение на  Проект  BG051РО001-5.3.02-0001-С0001 “СПРИ и се прегледай”, осъществяван  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.