10.10.2013 14:00

Обекти за изкърпване и подготовка на улична мрежа на град Велико Търново за предстоящия зимен сезон 2013 / 2014


След разпореждане на кмета на Община Велико Търново, специална комисия е направила оглед на местата по уличната мрежа, които биха могли да се превърнат в проблемни участъци през зимния период. Изготвен е график и е създадена организация за изпълнение на дейностите по подготовка на уличната мрежа. Вече са стартирани  дейностите  по улица ”Яворов” и улица ”Беляковско шосе”.

ОБЕКТИ КВ.М.
улица ”България”от улица ”Ниш” до пазара 200
улица ”Яворов” до ВиК 140
улица ”Елин Пелин” 50
улица ”Гео Милев” 100
улица ”Негованка” 40
улица ”Беляковско шосе” – при Пени маркет 40
улица ”Бузлуджа” – към колеж Аркус 90
улица ”Страцин” 20
улица ”Л. Каравелов” – към улица ”Юри Гагарин” 20
улица ”Магистрална” – от Качица към улица ”Оборище” 100
улица ”Опълченска” – от хотел Янтра до път I - V 120
улица ”Филип Тотю” 10
улица ”Тодор Балина” 70
улица ”Илю войвода” 380
улица ”Георги Бакалов” 8 - алея до автобусна спирка 40
кръстовище улица ”М. Габровкса” и улица ”Г. Бакалов” 10
улица ”Краков” 2 - подход 40
улица ”Бяла Бона” 40
улица ”Борис Богданов” 2
улица ”Ил. Драгостинов” – старчески дом 120
ВСИЧКО: 1632
 
ПОВДИГНАТИ ПЕШЕХОДНИ ПЪТЕКИ
 
БРОЙ
улица ”Н. Габровски” при пазара 2
улица ”Христо Ботев” – при тролейбусно обръщало 2
улица „България” - при улица "Възрожденска” 1
улица "България” – при Беляковско шосе 2

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.