13.12.2013 15:00

Даниел Панов откри дискусия за изработване Стратегия за образованието в Община Велико Търново

Кметът на Община Велико Търново Даниел Панов откри в залата на общината дискусия, която трябва да стане важна част от изработването на дългосрочна стратегия за развитието на образованието в Община Велико Търново. Той благодари на общинският съветник Пламен Радонов за инициирането на тази дискусия и подчерта важното място, която тя има в очертаването на тенденциите за бъдещето на образованието, както и за развитието на цялата общност.
В своето приветствие кмета обърна внимание на факта, че заложените днес параметри, направления и приоритети в образованието са залога за устойчивото развитие и просперитета на града и региона в бъдеще.
Господин Панов подчерта важната връзка между образованието, спорта, младежките политики и културата и апелира да се работи за свързване на тези важни елементи в общи политики и стратегии за бъдещето.
Кмета говори и за необходимостта професионалното образование в много по-висока степен да бъде съобразено със състоянието, тенденциите и спецификата на регионалният пазар на труда. Поддържането на добри контакти с бизнеса и работодателските организации е особено важно. Това е единственият начин да се  отговори на очакванията на пазара и завършващите образованието си млади хора да намерят адекватна реализация на трудовият пазар.
Над 120 души от сферата на образованието, директори, преподаватели, общински съветници, представители на двата университета и на Регионален инспекторат по образование проведоха изключително ценна и задълбочена дискусия.
След обсъждане и координация изработената Стратегия за развитие на образованието в Община Велико Търново ще бъде предложена за гласуване от Великотърновски общински съвет.

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.