Центрове за специална образователна подкрепа

 

ЦСОП "Теодосий Търновски"
ул.”Климент Охридски” 50
Антоанета Чобанска – директор
тел. 62-97-27
e-mail: teodosii_tarnovski@abv.bg

ЦСОП "Иван Вазов", с. Ново село
ул. Първа №4
Директор - тел. 061106/268
е-mail: pui_ivan_vazov@hit.bg

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.