СУ "Владимир Комаров"

Адрес: Велико Търново, ул. „Бяла Бона” № 9
Телефон: 062/674974, факс 062/644936
e-mail: v_komarov@abv.bg
 

СУ „Владимир Комаров” гр. Велико Търново е открито на 15.09.1979 г. от съпругата на руския космонавт Валентина Комарова.

Днес в училището се обучават и възпитават близо 300 ученика от І до ХІІ клас в дневна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение.
Училището разполага с модерна материална база и високо квалифицирани учители.

Учениците имат възможност активно да участват в разнообразните извънкласни и извънучилищни дейности като: чужди езици, изобразително изкуство, музика, народни танци, спортни отбори, литературни и драматични кръжоци, предприемачество и бизнес.

 • Проекти и програми по които работи училището:
 • Мое училище- мой избор
 • Училище на две скорости
 • Зелена класна стая
 • Заедно в Европа
 • Управление на твърдите отпадъци
 • Джунеър Ачийвмънт- предприемачество в туристическия бизнес
 • Училищен плод
 • УСПЕХ / училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти

Учениците от гимназията се подготвят за професионалните направления:

 • Автомонтьор и ДВГ
 • Мода и дизайн
 • Козметика и фризьорство
 • Ресторантьорство
 • Предприемачество в туризма
 • Компютърно обучение

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.