Покана за публична дискусия и обсъждане на Анализ и Предложение за Национална карта на социални услуги

На основание чл. 49, ал. 2 от Наредба за планирането на социалните услуги, в рамките на  на организирано от Агенция за социално подпомагане обсъждане по чл. 48 от Наредба за планирането на социалните услуги /30-дневен срок/, Кметът на Община Велико Търново отправя покана към местната общност, жителите на Общината, ръководители и представители на частни доставчици на социални услуги, членовете на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Велико Търново и всички заинтересовани страни за участие в публична дискусия и обсъждане на изработени от Агенция за социално подпомагане:

 

  • Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
  • Предложение за Национална карта на социалните услуги, в частта за социалните услуги за Община Велико Търново.
Публичната дискусия и обсъждане ще се проведат на 23.10.2023 г. от 17:00 ч. в голяма зала на Община Велико Търново, на адрес: гр. Велико Търново, площад „Майка България“ № 2.
Изготвените Анализ и Предложение са достъпни на официалния електронен сайт на Агенция за социално подпомагане на този адрес.
Достъп до документите в посочения линк е осигурен и чрез публикуването му на официалната електронна страница на Община Велико Търново, в секция „Новини“ с линк за достъп https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/ и в секция „Обяви и съобщения“, с линк за достъп: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/obyavi-i-sobsheniya/obyavi-i-saobshteniya/
Предложения, мнения и препоръки към документите, се приемат на място в Център за административно обслужване на гражданите в административната сграда на Община Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, площад „Майка България“ № 2, или на e-mail: sdzvturnovo@abv.bg до 17:00 часа на 10.11.2023 г.
Предложения, мнения и препоръки подадени след крайния срок няма да се разглеждат. До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли предложението си.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.