Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК - 2019 година

Icon Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК - 03.01.2019 г. (152,9 KB) Icon Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК - 07.01.2019 г. (432,7 KB) Icon Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК - 08.01.2019 г. (585,3 KB) Icon Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК - 13.02.2019 г. (520,1 KB) Icon Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК - 17.04.2019 г. (196,4 KB) Icon Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК - 18.04.2019 г. (96,6 KB) Icon Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК - 29.05.2019 г. (1,5 MB) Icon Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК - 04.06.2019 г. (667,5 KB) Icon Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК - 06.06.2019 г. (95,3 KB) Icon Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК - 19.06.2019 г. (93,1 KB) Icon Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК - 02.07.2019 г. (223,2 KB) Icon Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК - 03.07.2019 г. (194,2 KB) Icon Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК - 04.07.2019 г. (163,2 KB) Icon Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК - 05.07.2019 г. (96,1 KB) Icon Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК - 10.07.2019 г. (97,0 KB) Icon Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК - 06.08.2019 г. (84,1 KB) Icon Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК - 06.08.2019 г. (93,7 KB) Icon Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК - 23.08.2019 г. (316,1 KB) Icon Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК - 26.08.2019 г. (325,7 KB) Icon Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК - 28.08.2019 г. (177,5 KB) Icon Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК - 11.11.2019 г. (171,1 KB) Icon Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК - 06.12.2019 г. (187,1 KB)

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.