Програми

Icon Програма за постигане на целите по управление на околната среда за 2019 г. (170,3 KB) Icon Програма за постигане на целите по управление на околната среда за 2018 г. (191,2 KB) Icon Програма за постигане на целите по управление на околната среда за 2017 г. (212,3 KB) Icon Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух за периода 2015 -2020 г. (9,3 MB) Icon Програма за постигане на целите по управление на околната среда 2016 година (596,7 KB) Icon Регионала програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново 2014 - 2020 (2,1 MB) Icon Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета с период на действие 2016 - 2019 г. (238,6 KB) Icon Програма за управление на дейностите по отпадъците 2010 - 2014 г. (4,3 MB) Icon Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества и управление на качеството на атмосферния въздух в Община Велико Търново за периода 2011 - 2014 (19,6 MB) Icon Програма за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново 2015-2020 г. (887,3 KB) Icon Програма за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново 2008-2013 г. (798,4 KB)

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.