Стратегии за предоставяне на социални услуги на територията на Община Велико Търново

Icon Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011 - 2015 г. (494,9 KB) Icon Общинска стратегия за детето /2012-2015/ (415,6 KB) Icon Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2012-2015 г. (387,5 KB) Icon План за действие на Община Велико Търново в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация /2014 г. – 2020 г./ (440,4 KB) Icon Годишен план за развитие на социалните услуги за 2016 година към стратегия за развитие на социалните услуги на Община Велико Търново 2011 – 2015 г. (197,4 KB) Icon Програма за детето за 2015 г. към стратегия за детето на Община Велико Търново / 2012 г. – 2015 г./ (173,6 KB) Icon План за действие за 2015 година към стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2012 – 2015 година (192,1 KB) Icon Програма за детето за 2014 година към стратегия за детето на Община Велико Търново / 2012 г. – 2015 г./ (169,4 KB) Icon План за действие за 2014 година към стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2012 – 2015 година (190,1 KB) Icon Годишен план за развитие на социалните услуги за 2013г. към Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Велико Търново 2011-2015 г. (145,0 KB) Icon Програма за детето за 2013 г. към Стратегия на Община Велико Търново за детето / 2012 г.-2015 г./ (109,0 KB) Icon План за действие за 2013 г. към Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново /2012-2015 година/ (93,0 KB) Icon Програма за детето за 2012 година към Стратегия на Община Велико Търново за детето /2012-2015 г./ (128,5 KB) Icon План за действие за 2012 година към Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново /2012-2015 година/ (130,5 KB) Icon Годишен план за развитие на социалните услуги за 2012 г. към Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Велико Търново 2011 - 2015 (145,4 KB) Icon Отчет по изпълнение на програма за детето за 2014 г. към стратегия за детето /2012 г. – 2015 г./ на Община Велико Търново (437,4 KB) Icon Отчет на План за действие за 2014 г. към Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Велико Търново /2012 – 2015 г./ (321,0 KB) Icon Отчет за 2014 година на План за действие на Община Велико Търново в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (386,3 KB) Icon Отчет на план за действие 2013 г. към стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2012 – 2015 г. (215,3 KB) Icon Отчет по изпълнение на програма за детето за 2013 г. към стратегия за детето /2012 г. – 2015 г./ на Община Велико Търново (427,4 KB)

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.