Стратегия на Община Велико Търново за управление и разпореждането с общинска собственост за периода 2015 - 2019 година

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.