ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9024381 Разработване на концепция за устойчиво развитие на историческите паркове и паметници, пространствено планиране” по проект „CultTour – културното (градинско) наследство като фокусни точки за устойчив туризъм” на Община Велико Търново.

Статус: Неизвестен

Процедура: Друга

Обект на поръчката: Други

Дата на публикуване: 03.01.2014 15:16

Този документ е разработен във връзка с проект „CultTour - културното /градинско/ наследство като фокусни точки за устойчив туризъм по Програмата за Транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013”.

Документация

Файл Размер
Уведомление за изпълнител
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
367,0 KB
Указания и образци
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,1 MB
Покана
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
102,6 KB

Краен срок за подаване на оферта

13.01.2014 17:00

Обществената поръчка е валидна до

10.01.2014 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.