ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9024424 Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Велико Търново. Разработване на Общински план за развитие, в т.ч. провеждане на анкетно проучване и два дискусионни форума и разработване на Концепция за пространствено развитие на община Велико Търново и провеждане на публично обсъждане”, по обособени позиции: позиция 1 - Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и оценка на изпълняваните политики от община Велико Търново и Разработване на Общински план за развитие на Община Велико Търново, в т.ч. провеждане на анкетно проучване и два дискусионни форума; позиция 2 - Разработване на Концепция за пространствено развитие на община Велико Търново и провеждане на публично обсъждане.

Статус: Неизвестен

Процедура: Друга

Обект на поръчката: Други

Дата на публикуване: 06.01.2014 16:17

Документация

Файл Размер
Уведомление
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
510,5 KB
Проект на договор за позиция 2
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
188,5 KB
Проект на договор за позиция 1
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
190,0 KB
Документация и образци
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
468,5 KB
Покана
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
97,2 KB

Краен срок за подаване на оферта

14.01.2014 17:00

Обществената поръчка е валидна до

13.01.2014 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.