ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9025022 "Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на компютри и принтери, включително и изградената локална мрежа /където има такава/ на структури на Община Велико Търново", по позиции.

Статус: Изпълнена

Процедура: Публична покана

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 23.01.2014 14:41

№ в РОП/ПОП: 9025022

„Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на компютри и принтери, включително и изградената локална мрежа /където има такава/ на структури на Община Велико Търново”, по позиции, както следва:
Позиция 1:  Дирекция „Култура и туризъм”, в т.ч. и счетоводство; Отдел „Местни данъци и такси” към Община Велико Търново; Младежки дом.
Позиция 2: Административна сграда на Община Велико Търново, в т. ч. кметствата /с изключение на кметства на самостоятелен бюджет/ и ОП „Зелени системи”;  Дирекция „Образование”, в т.ч. счетоводство и Организация „Детски градини”; Дирекция СДЗ, в т.ч. счетоводство ЦСУ; ОП „Реклама”, гр. Велико Търново; ОП „Спортни имоти и прояви”, гр. Велико Търново.

Документация

Файл Размер
Приложение 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор от 01.04.2014 г. с ЕТ "Братя Цаневи - Недко Цанев"
публикуван на: 06.06.2016 18:27:31
65,1 KB
Приложение 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор от 01.04.2014 г. с "ЕВРОПОС" ЕООД
публикуван на: 20.11.2015 12:26:40
60,7 KB
Информация № 4 за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор с "ЕВРОПОС" ЕООД
публикуван на: 01.05.2015 00:00:00
21,0 KB
Информация № 22 за извършено плащане по договор с "ЕВРОПОС" ЕООД
публикуван на: 06.04.2015 15:34:56
14,5 KB
Информация № 18 за извършено плащане по договор с "ЕВРОПОС" ЕООД
публикуван на: 20.02.2015 10:21:00
29,5 KB
Информация № 17 за извършено плащане по договор с "ЕВРОПОС" ЕООД
публикуван на: 20.02.2015 10:21:00
17,0 KB
Информация № 16 за извършено плащане по договор с "ЕВРОПОС" ЕООД
публикуван на: 20.02.2015 10:21:00
30,0 KB
Информация № 15 за извършено плащане по договор с ЕТ "Братя Цаневи - Недко Цанев"
публикуван на: 20.02.2015 10:21:00
28,0 KB
Информация № 14 за извършено плащане по договор с "ЕВРОПОС" ЕООД
публикуван на: 20.02.2015 10:21:00
19,0 KB
Информация № 13 за извършено плащане по договор с "ЕВРОПОС" ЕООД
публикуван на: 20.02.2015 10:21:00
13,5 KB
Информация № 12 за извършено плащане по договор с ЕТ "Братя Цаневи - Недко Цанев"
публикуван на: 20.02.2015 10:21:00
13,5 KB
Информация № 11 за извършено плащане по договор с "ЕВРОПОС" ЕООД
публикуван на: 22.01.2015 00:00:00
34,5 KB
Информация № 10 за извършено плащане по договор с "ЕВРОПОС" ЕООД
публикуван на: 22.01.2015 00:00:00
11,2 KB
Информация № 9 за извършено плащане по договор с "ЕВРОПОС" ЕООД
публикуван на: 22.01.2015 00:00:00
11,2 KB
Информация № 8 за извършено плащане по договор с "ЕВРОПОС" ЕООД
публикуван на: 20.01.2015 00:00:00
36,0 KB
Информация № 7 за извършено плащане по договор с ЕТ "Братя Цаневи - Недко Цанев"
публикуван на: 16.01.2015 00:00:00
31,0 KB
Информация № 6 за извършено плащане по договор с ЕТ "Братя Цаневи - Недко Цанев"
публикуван на: 16.01.2015 00:00:00
22,0 KB
Информация № 5 за извършено плащане по договор с "ЕВРОПОС" ЕООД
публикуван на: 12.01.2015 00:00:00
19,5 KB
Информация № 3 за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор с "ЕВРОПОС" ЕООД
публикуван на: 19.12.2014 00:00:00
17,5 KB
Информация № 2 за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор с "ЕВРОПОС" ЕООД
публикуван на: 16.12.2014 00:00:00
17,5 KB
Информация № 1 за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане
публикуван на: 16.12.2014 00:00:00
26,5 KB
Информация № 21 за извършено плащане по договор с "ЕВРОПОС" ЕООД (10.03.2015 10:54)
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
14,5 KB
Информация № 20 за извършено плащане по договор с "ЕВРОПОС" ЕООД (10.03.2015 10:54)
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
17,0 KB
Информация № 19 за извършено плащане по договор с "ЕВРОПОС" ЕООД (10.03.2015 10:54)
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
15,0 KB
Уведомление за избор на изпълнител
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
544,9 KB
Документация и образци
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
348,0 KB
Покана
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
101,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

03.02.2014 17:00

Обществената поръчка е валидна до

30.01.2014 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
06.07.2015 2000002587
05.06.2015
ЕВРОПОС ЕООД 126.67 лв. 23.07.2015
06.07.2015 2000002627
26.06.2015
ЕВРОПОС ЕООД 45.83 лв. 23.07.2015
06.07.2015 2000002592
09.06.2015
ЕВРОПОС ЕООД 54.17 лв. 23.07.2015
06.07.2015 2000002605
16.06.2015
ЕВРОПОС ЕООД 136.84 лв. 23.07.2015
06.07.2015 200002599
11.06.2015
ЕВРОПОС ЕООД 37.50 лв. 23.07.2015
06.07.2015 2000002585
04.06.2015
ЕВРОПОС ЕООД 93.58 лв. 23.07.2015
06.07.2015 2000002616
24.06.2015
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 23.07.2015
06.07.2015 2000002607
19.06.2015
ЕВРОПОС ЕООД 45.83 лв. 23.07.2015
15.06.2015 2000002553
26.05.2015
ЕВРОПОС ЕООД 16.67 лв. 22.06.2015
15.06.2015 2000002552
26.05.2015
ЕВРОПОС ЕООД 29.17 лв. 22.06.2015
15.06.2015 2000002537
18.05.2015
ЕВРОПОС ЕООД 2.92 лв. 22.06.2015
15.06.2015 2000002531
15.05.2015
ЕВРОПОС ЕООД 101.83 лв. 22.06.2015
15.06.2015 2000002551
25.05.2015
ЕВРОПОС ЕООД 37.50 лв. 22.06.2015
15.06.2015 2000002534
15.05.2015
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 22.06.2015
15.06.2015 2000002540
18.05.2015
ЕВРОПОС ЕООД 10.00 лв. 22.06.2015
15.06.2015 2000002539
18.05.2015
ЕВРОПОС ЕООД 65.50 лв. 22.06.2015
09.03.2015 2000002162
04.12.2014
ЕВРОПОС ЕООД 36.00 лв. 06.04.2015
09.03.2015 2000002185
12.12.2014
ЕВРОПОС ЕООД 38.00 лв. 06.04.2015
09.03.2015 2000002188
13.12.2014
ЕВРОПОС ЕООД 85.00 лв. 06.04.2015
09.03.2015 2000002165
05.12.2014
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 06.04.2015
09.03.2015 2000002218
29.12.2014
ЕВРОПОС ЕООД 116.67 лв. 06.04.2015
09.03.2015 2000002203
19.12.2014
ЕВРОПОС ЕООД 125.00 лв. 06.04.2015
09.03.2015 2000002184
12.12.2014
ЕВРОПОС ЕООД 41.25 лв. 06.04.2015
09.03.2015 2000002227
05.01.2015
ЕВРОПОС ЕООД 295.00 лв. 06.04.2015
09.03.2015 2000002166
05.12.2014
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 06.04.2015
09.03.2015 2000002199
18.12.2014
ЕВРОПОС ЕООД 10.83 лв. 06.04.2015
09.03.2015 2000002198
18.12.2014
ЕВРОПОС ЕООД 99.17 лв. 06.04.2015
09.03.2015 2000002190
15.12.2014
ЕВРОПОС ЕООД 20.83 лв. 06.04.2015
09.03.2015 2000002179
11.12.2014
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 06.04.2015
09.03.2015 2000002196
17.12.2014
ЕВРОПОС ЕООД 38.00 лв. 06.04.2015
09.03.2015 2000002159
03.12.2014
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 06.04.2015
06.03.2015 2000002144
01.12.2014
ЕВРОПОС ЕООД 29.17 лв. 06.04.2015
06.03.2015 2000002145
01.12.2014
ЕВРОПОС ЕООД 635.00 лв. 06.04.2015
06.03.2015 2000002219
29.12.2014
ЕВРОПОС ЕООД 821.05 лв. 06.04.2015
06.03.2015 2000002220
29.12.2014
ЕВРОПОС ЕООД 305.00 лв. 06.04.2015
16.03.2015 2000002226
05.01.2015
ЕВРОПОС ЕООД 635.00 лв. 30.03.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.