ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2014-0009 "Доставка на съоръжения и обзавеждане по обособени позиции"

Статус: Възложена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Дата на публикуване: 25.03.2014 13:50

№ в РОП/ПОП: 00073-2014-0009

Позиция 1 "Доставка на съоръжения"

Позиция 2 "Доставка на обзавеждане"

Документация

Обществената поръчка се открива във връзка с проект по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. „Изграждане и функциониране на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Велико Търново”.

Файл Размер
Информация № 1 за извършено плащане по договор с "Хералд" ЕООД
публикуван на: 18.03.2015 16:10:00
16,5 KB
Информация за изпълнението на договор
публикуван на: 13.03.2015 16:53:00
65,7 KB
Информация за датата и основанието за приключване на договора
публикуван на: 17.02.2015 15:32:00
13,1 KB
Разяснение по документацията за участие от 17.04.14 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
165,1 KB
Разяснение по документацията за участие от 07.04.14 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
215,5 KB
Документация
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
780,8 KB
Обявление за обществена поръчка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
175,8 KB
Решение № РД 24-16 от 24.03.2014 г. за откриване на процедура
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
73,7 KB

Краен срок за подаване на оферта

23.04.2014 17:00

Обществената поръчка е валидна до

16.04.2014 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.