Публична покана с предмет:„Изготвяне на документации за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители на дейности по проект за изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци.

Статус: Прекратена

Процедура: Публична покана

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 15.08.2012 08:00

№ в РОП/ПОП: 9005614

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9005614

Изготвяне на документации за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители на дейности по проект за изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци на общини Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица и съоръжения за предварително третиране преди окончателно обезвреждане чрез депониране, в своята съвкупност съставляващи Регионална система за управление на отпадъците, разположени на Площадка № 5 - съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр.Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ.Велико Търново. Целта на обществената поръчка е да се създаде законосъобразна и ефективна организационна среда за привличане на външно финансиране за проекта от фондовете на Европейския съюз и за цялостната му реализация.

Документация

Файл Размер
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
139,5 KB
ОБРАЗЕЦ №5
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
107,5 KB
ОБРАЗЕЦ №4
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
50,0 KB
ОБРАЗЕЦ №3
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
54,5 KB
ОБРАЗЕЦ №2
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
59,0 KB
ОБРАЗЕЦ №1
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
40,5 KB
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
348,2 KB

Краен срок за подаване на оферта

04.09.2012 17:00

Обществената поръчка е валидна до

04.09.2012 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.