ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ 00073-2014-0034 "Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект "Довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура - подобекти довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 кV и пътна връзка - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя"

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без обявление

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 03.10.2014 16:33

№ в РОП/ПОП: 00073-2014-0034

Документация

Файл Размер
Приложение № 3 - Информация за за датата и основанието за приключване на договор
публикуван на: 26.01.2016 17:36:22
63,9 KB
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
публикуван на: 26.01.2016 17:36:22
71,0 KB
Информация № 1 за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор с Екологични технологии и системи ООД
публикуван на: 18.12.2014 00:00:00
26,0 KB
Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП
публикуван на: 16.12.2014 00:00:00
104,3 KB
Договор от 06.11.2014 г. с "Екологични технологии и системи" ООД
публикуван на: 12.04.2014 00:00:00
7,2 MB
Доклад на комисията
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,8 MB
Заповед за определяне на изпълнител
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,1 MB

Краен срок за подаване на оферта

15.09.2014 17:00

Обществената поръчка е валидна до

15.09.2014 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
29.12.2015 457
30.10.2015
ЕКОЛОГИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ ООД 158.50 лв. 14.01.2016
29.12.2015 456
19.10.2015
ЕКОЛОГИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ ООД 6'149.80 лв. 14.01.2016
29.12.2015 437
11.03.2015
ЕКОЛОГИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ ООД 2'757.90 лв. 14.01.2016
28.12.2015 457
30.10.2015
ЕКОЛОГИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ ООД 66.87 лв. 14.01.2016
28.12.2015 457
30.10.2015
ЕКОЛОГИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ ООД 1'386.05 лв. 14.01.2016
05.11.2015 456
23.10.2015
ЕКОЛОГИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ ООД 4'527.67 лв. 16.11.2015
23.10.2015 456
23.10.2015
ЕКОЛОГИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ ООД 32'609.20 лв. 29.10.2015
26.03.2015 437
11.03.2015
ЕКОЛОГИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ ООД 17'007.05 лв. 16.04.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.