Архив обществени поръчки за Октомври 2012

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
9007146 ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9007146 „Услуга по извършване на одит по проект „Изграждане и функциониране на 3 ЦНСТ на територията на гр. Велико Търново”. Изпълнена 05.10.2012 16:38
9007147 ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9007147 "Услуга по извършване на одит по проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново”. Изпълнена 05.10.2012 16:28
9006792 ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9006792 "Дейности по информиране, публичност и визуална идентификация на проект "Изграждане и функциониране на 3 ЦНСТ на територията на гр. Велико Търново", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинасирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Схема за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.1-12/2011 "Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск" Изпълнена 01.10.2012 08:00
9006791 ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9006791 Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново Изпълнена 01.10.2012 08:00
  Модернизация на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на община Велико Търново Неизвестен 01.10.2012 08:00
  Доставка на хранителни продукти за структури, разположени на територията на Община Велико Търново Неизвестен 01.10.2012 08:00
  "Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар” Неизвестен 01.10.2012 08:00
  Реконструкция на покриви № 3, № 4 и № 5 /съгласно одобрен проект/ на Общински детски комплекс УПИ ІV, кв. 34, бул. "България" № 24, гр. Велико Търново" Неизвестен 01.10.2012 08:00
9006997 ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9006997 Допълване на формуляр за кандидатстване, бюджет на проекта, прединвестиционно проучване и анализ разходи и ползи, част от проектно предложение за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г. Възложена 01.10.2012 00:00
    1 2

 

 

 
изчисти  

 
Архив

2020:
Юни (13) Май (7) Април (5) Март (14) Февруари (7) Януари (8)
2019:
Декември (13) Ноември (15) Октомври (16) Септември (6) Август (9) Юли (12) Юни (12) Май (9) Април (9) Март (10) Февруари (14) Януари (1)
2018:
Декември (3) Ноември (6) Октомври (10) Септември (4) Август (6) Юли (4) Юни (10) Май (6) Април (11) Март (5) Февруари (11) Януари (9)
2017:
Декември (7) Ноември (7) Октомври (7) Септември (8) Август (11) Юли (7) Юни (7) Май (13) Април (10) Март (7) Февруари (12) Януари (2)
2016:
Декември (2) Ноември (3) Октомври (3) Септември (3) Август (11) Юли (4) Юни (5) Май (4) Април (12) Март (10) Февруари (11) Януари (10)
2015:
Декември (9) Ноември (1) Октомври (2) Септември (5) Август (9) Юли (8) Юни (12) Май (11) Април (10) Март (23) Февруари (20) Януари (11)
2014:
Декември (27) Ноември (14) Октомври (14) Септември (7) Август (5) Юли (5) Юни (3) Май (5) Април (4) Март (6) Февруари (6) Януари (8)
2013:
Декември (7) Ноември (5) Октомври (5) Септември (8) Август (6) Юли (6) Юни (9) Май (9) Април (16) Март (10) Февруари (4) Януари (5)
2012:
Декември (8) Ноември (11) Октомври (19) Септември (4) Август (2)

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.